Styrelsen

KbWR's styrelse 2024

Ordförande: Johanna Berggren

johanna@kbwr.se

Kassör: Mats Åkesson

mats@kbwr.se

Ledamot/vice ordförande: Evelina Andersson

evelina@kbwr.se

Ledamot: Dian Kocanovic

dian@kbwr.se

Suppleant:Marie Lillvik
marie@kbwr.se

Ledamot: Mari Andersson

mari@kbwr.se

Ledamot/sekreterare: Magdalena Palmblad

magdalena@kbwr.se

Ledamot: Stefan Eriksson stefan@kbwr.se

Suppleant:Ylva Persson

ylva@kbwr.se