Styrelsen

KbWR's styrelse 2023

Ordförande: Johanna Berggren

johanna@kbwr.se

Kassör: Stina Larsson

stina@kbwr.se

Ledamot/vice ordförande: Evelina Andersson

evelina@kbwr.se

Ledamot: Dian Kocanovic

dian@kbwr.se

Suppleant: Mari Andersson 

mari@kbwr.se

Ledamot: Ylva Persson

ylva@kbwr.se

Ledamot/sekreterare: Magdalena Palmblad

magdalena@kbwr.se

Ledamot: Helena Andersson helena@kbwr.se

Suppleant: Mona Ölander

mona@kbwr.se